(Source: b-a-s-t-e-t, via memoriiss)

(Source: emissarium, via memoriiss)

Mmm, ohh yea ;>

(Source: r-i-d-d-i-k-u-l-u-s, via memoriiss)

(Source: feniks-sobie, via memoriiss)

Moje największe marzenia pomalutku się spełniają, a ja płaczę, bo nic nie jest na serio.
Jednak nie stoję.

Najszczęściwsza gastro życia!

  • S: Kurczę... zjadłabym... masło orzechowe!
  • K: Chcesz? Mam na górze.
  • (parę godzin później)
  • P: Zjadłbym takie lody z mac donalda...
  • S: Ta.. ja mam jeszcze lody w domu!